Blog

  1. Ćwiczenia jednoczesnej percepcji🧐

Jednoczesna percepcja jest pierwszym stopniem widzenia obuocznego, a polega na tym, że osoba widzi równocześnie obojgiem oczu dwa obrazki różne dla oka lewego i prawego. Prawidłowa jednoczesna percepcja dotyczy wrażeń wzrokowych odbieranych przez obie plamki na siatkówkach oczu (plamka żółta to miejsce o największej ostrości wzroku na siatkówce oka – zdrowe oko patrzy plamką).
Problemy z jednoczesną percepcją występują w zezie oraz niedowidzeniu. 
W zezie może wytworzyć się tłumienie obrazu ze słabszego oka i wtedy brak jest jednoczesnej percepcji lub może wytworzyć się nieprawidłowa jednoczesna percepcja, kiedy oko zezujące odbiera wrażenia wzrokowe ekscentrycznym miejscem siatkówki tzn. nie patrzy plamką, ale innym miejscem na siatkówce. 
W niedowidzeniu pojawia się hamowanie wrażeń wzrokowych ze słabszego oka i również brakuje jednoczesnej percepcji.
Aby uzyskać jednoczesną percepcję należy przezwyciężyć tłumienie i doprowadzić do prawidłowej korespondencji siatkówkowej (tzn. oboje oczu patrzy plamką).
Stosuje się do tego ćwiczenia na synoptoforze, ćwiczenia dwojenia oraz ćwiczenia na cheiroskopie.