O nas

mgr Agnieszka Ambroziak

Jestem dyplomowaną ortoptystką i terapeutą pedagogicznym, nauczycielem mianowanym, Providerem terapii Neuroflow ATS.

Ukończyłam studia humanistyczne oraz podyplomowe studia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się wypracowałam w przedszkolu integracyjnym i szkole integracyjnej, natomiast kwalifikacje zawodowe w zakresie ortoptyki zdobywałam w przedszkolu integracyjnym dla dzieci z obniżoną sprawnością widzenia, w szpitalu dziecięcym na oddziale okulistycznym oraz w gabinetach ortoptycznych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz należę do Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej. Pracuję jako ortoptystka, terapeuta pedagogiczny i Provider Neuroflow ATS.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki i ortoptyki.

Umiejętność czytania jest podstawowym narzędziem zdobywania wiedzy i umożliwia naukę. Dlatego szczególnie interesuje mnie zagadnienie trudności w czytaniu oraz praca z dziećmi pod kątem pokonywania problemów związanych z techniką czytania i rozumieniem czytanych treści dzięki wszechstronnemu oddziaływaniu z wykorzystaniem różnorodnych metod z zakresu pedagogiki i ortoptyki.