Badania

 • wykrywanie zeza i niedowidzenia
 • badanie na synoptoforze (kąt zeza, stopnie widzenia obuocznego) 
 • badanie widzenia stereoskopowego 
 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży 
 • badanie akomodacji 
 • badanie widzenia barw 
 • badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych

Terapia

 • leczenie niedowidzenia-ćwiczenia ploptyczne
 • leczenie zaburzeń widzeniaobuocznego-ćwiczenia ortoptyczne
 • ćwiczenia jednoczesnej percepcji 
 • ćwiczenia zakresu fuzji
 • ćwiczenia widzenia stereoskopowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałekocznych 
 • ćwiczenia konwergencji 
 • ćwiczenia akomodacji 
 • rehabilitacja aparatu ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym zeza 
 • nauka technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu