Przejdź do treści

Czytanie programowane z terapią widzenia

Dzieci, które mają duże trudności z nauką czytania:

 

 • uporczywie literują,
 • mylą litery, 
 • przestawiają litery w wyrazach,
 • przekręcają wyrazy,
 • zgadują zamiast czytać, 
 • gubią się w tekście,
 • bardzo szybko się męczą przy próbie czytania, 
 • nie potrafią samodzielnie, poprawnie przeczytać zdania,
 • nie rozumieją co czytają,
 • czują się wyczerpane czytaniem, 
 • nie potrafią się skupić podczas czytania,
 • myślą, że nigdy nie nauczą się dobrze czytać……

zapraszam na zajęcia, na których stawimy czoła tym trudnościom i stopniowo je pokonamy.

Założenia programowe:

 • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z dużymi trudnościami w nauce czytania i utrwalonym nawykiem literowania.
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
 • Zajęcia trwają 50 minut.
 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie.
 • Zajęcia rozpoczynają się od przeprowadzenia pełnej diagnozy ortoptycznej w obecności rodzica, która trwa 60 min.

 

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności czytania czyli techniki dekodowania i rozumienia czytanego tekstu oraz rozwijanie widzenia obuocznego, eliminowanie napięć emocjonalnych i praca nad poczuciem własnej wartości.

W czasie zajęć eliminujemy nawyk uporczywego literowania, trenujemy czytanie sylabowe na materiale o wzrastającym stopniu trudności oraz doskonalimy funkcje wzrokowe w obszarze orientacyjnym, okulomotorycznym, obuocznym, akomodacyjnym, percepcyjnym, poznawczym i wykonawczym z wykorzystaniem wszelakiego sprzętu do terapii widzenia i treningu ortoptycznego dla uzyskania możliwości efektywnego posługiwania się aparatem wzrokowym i wydajnej pracy wzrokowej.

Oczekiwane efekty:

 • Poprawa techniki czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • Uzyskanie pełnych  parametrów widzenia obuocznego,
 • Wydłużenie zdolności koncentracji uwagi na materiale wzrokowym,
 • Wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności,
 • Wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości.

Terapia Neuroflow

Skuteczny sposób na problemy dziecka w nauce.