Przejdź do treści

Warsztaty ortograficzne – salon gier ortograficznych i siłownia pamięci mnemotechnicznej

Dzieci, które popełniają liczne błędy podczas pisania serdecznie zapraszam na zajęcia, które w przyjazny sposób nauczą zmagać się z ortografią języka polskiego, na których poprzez zabawę i rywalizację będą trenować umiejętność poprawnej pisowni.

Założenia programowe:

  • Warsztaty przeznaczone są dla uczniów kl. IV – VIII
  • Warsztaty odbywają się  1 raz w tygodniu.
  • Cały cykl warsztatów obejmuje 30 zajęć. 
  • Warsztaty trwają 50 minut.
  • W warsztatach uczestniczy trzech uczniów.

 

Celem warsztatów jest nauka poprzez zabawę, kształtowanie umiejętności poprawnej pisowni, praca nad poczuciem własnej wartości oraz zwiększanie motywacji do nauki.

Na zajęciach dzieci trenują znajomość zasad ortograficznych języka polskiego, umiejętność rozpoznawania zasad ortograficznych w wyrazach i uzasadniania pisowni wyrazów odpowiednimi regułami ortograficznymi, umiejętność poprawnego zapisywania wyrazów z trudnościami ortograficznymi i pisownię wyrazów nie podlegających regułom  ortograficznym, trenują zapamiętywanie wyrazów w oparciu o mnemotechniki, wzmacniają koncentrację uwagi i spostrzegawczość, kształtują współpracę w grupie oraz umiejętność zdrowej rywalizacji i przeżywania porażki.

Założenia programowe:

  • Wzrost umiejętności poprawnego zapisu ortograficznego wyrazów języka polskiego.
  • Znajomość zasad ortograficznych i umiejętność stosowania ich w pisowni wyrazów.
  • Zdobycie świadomości, że nauka może być zabawą.
  • Wzmocnienie motywacji do nauki.

Terapia Neuroflow

Skuteczny sposób na problemy dziecka w nauce.