Przejdź do treści

Usługi

Diagnoza i terapia ortoptyczna:

Badania

 • wykrywanie zeza i niedowidzenia
 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
 • badanie na synoptoforze (kąt zeza, stopnie widzenia obuocznego)
 • badanie widzenia stereoskopowego
 • badanie akomodacji
 • badanie widzenia barw
 • badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych

Terapia

 • leczenie niedowidzenia –  ćwiczenia pleoptyczne 
 • leczenie zaburzeń widzenia obuocznego -ćwiczenia ortoptyczne 
 • ćwiczenia jednoczesnej percepcji 
 • ćwiczenia zakresu fuzji 
 • ćwiczenia widzenia stereoskopowego 
 • ćwiczenia koordynacji oko-ręka
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych 
 • ćwiczenia konwergencji 
 • ćwiczenia akomodacji 
 • rehabilitacja aparatu ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym zeza 
 • nauka technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu

Zajęcia doskonalące umiejętności szkolne

Terapia Neuroflow

Skuteczny sposób na problemy dziecka w nauce.