Przejdź do treści

Ortoptyczne Q&A

  • admin 
  1. Q&A: Do kogo skierowane są badania ortoptyczne?

Do wszystkich, dzieci i dorosłych, którzy mają problem z widzeniem pomimo braku wady refrakcji lub też pomimo skorygowanej wady wzroku czyli krótkowzroczności, dalekowzroczności lub astygmatyzmu.  Również zezy i niedowidzenia, czyli problemy z widzeniem obuocznym –bada właśnie ortoptyka.  

Badanie ortoptyczne może zalecić okulista, nauczyciel, pedagog, psycholog lub inny specjalista lub terapeuta, który zauważy trudności szkolne dziecka. Również rodzic może zgłosić się samodzielnie, jeśli dostrzeże problemy z nauką u swojego dziecka. 

Nie jest potrzebne specjalistyczne skierowanie na badanie ortoptyczne.  

Jeśli zauważysz u swojego dziecka problemy z czytaniem czy uczeniem się, chociaż wiesz, że wkłada w to dużo pracy i wysiłku, nie czekaj i przyjdź z dzieckiem do Oto-oko. Może okazać się, że dziecko ma problemy z widzeniem obuocznym i konieczna jest pomoc.


  1. Jednym z elementów terapii niedowidzenia są ćwiczenia pleoptyczne. Stanowią one proste, nieinwazyjne zadania, których skuteczność opiera się na częstym powtarzaniu. Wykonuje się je w gabinecie ortoptycznym, ale część można praktykować też samemu. Ich istotą jest przywrócenie plamce siatkówki oka chorego jej dominującego znaczenia w polu widzenia i poprawienia w ten sposób ostrości wzroku. Stanowią one podstawę terapii niedowidzenia. Razem z ćwiczeniami pleoptycznymi stosuje się obturację, czyli zasłonięcie oka prowadzącego, w celu zmuszenia oka niedowidzącego do pracy. 

Zaleca się, aby ćwiczenia pleoptyczne zacząć jak najwcześniej i zakończyć przed pójściem dziecka do szkoły.

  1. Czy wizyta ortoptyczna zastępuje wizytę u okulisty?

Nie, aczkolwiek ortoptysta wykryje  wiele zaburzeń, z którymi zazwyczaj chodzi się do okulisty. Niemniej jednak, są to dwie oddzielne dziedziny i nie pokrywają się w pełni. Okulista to lekarz, który specjalizuje się w leczeniu chorób narządu wzroku, może zbadać nam wadę refrakcji czyli wadę wzroku z zastosowaniem zakroplenia oczu czyli porażenia akomodacji (co jest bezwzględnie konieczne podczas badania dzieci) i dobrać odpowiednie szkła okularowe lub szkła kontaktowe. Z kolei ortoptysta zajmuje się głównie diagnozą i rehabilitacją funkcji widzenia obuocznego, którego zaburzenia mogą wpływać m.in. na trudności szkolne u dzieci pomimo braku wady wzroku lub pomimo skorygowanej wady wzroku.

  1. Widzenie stereoskopowe to inaczej widzenie przestrzenne. Podczas stereoskopowego widzenia powstaje wrażenie trzeciego wymiaru, bryły, powstaje pełne widzenie obuoczne, możliwe jedynie u człowieka, którego oczy są ustawione równolegle w płaszczyźnie czołowej. Widzenie stereoskopowe umożliwia precyzyjną ocenę, w jakiej odległości od nas znajdują się przedmioty. Wymaga współpracy obu gałek ocznych i rozległych części mózgu. Bada się jego skuteczność w prosty sposób przy użyciu testów: TNO, Titmus FLY, Lang, Randot lub urządzenia zwanego synoptoforem. Większość jego zaburzeń można leczyć ortoptycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Terapia Neuroflow

Skuteczny sposób na problemy dziecka w nauce.