Przejdź do treści

Nasz sprzęt

Na takich sprzętach pracujemy w otO-Oko

Synoptofor Clement Clarke

Aparat do badania kąta zeza obiektywnego i subiektywnego, do mierzenia stopni widzenia obuocznego: jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji.  Aparat służy do diagnozy i do treningu widzenia obuocznego.

Cheiroskop

Aparat pozwala na ćwiczenie obuocznego widzenia, ćwiczenia antysupresyjne.

 

Krzyż Maddoxa

Służy do pomiarów kąta zeza do dali.

sprzęt53

Skrzydło Maddoxa i test Thoringtona

Służą do pomiarów kąta zeza ukrytego do bliży.

Tablice LEA

Do badania ostrości wzroku do bliży i do dali.

Tablice Snellena

Do badania ostrości wzroku do dali i bliży.

Test Wortha

Do bliży i do dali do wykrywania anomalii widzenia obuocznego.

Testy do badania widzenia stereoskopowego

Do bliży i dali: Titmus Fly, TNO, Frisby

Tablice Ishihary

Służą do badania widzenia barw.

Listwa pryzmatyczna

Służy do pomiarów kąta zeza, do badania zakresów fuzji do bliży i do dali, do ćwiczeń widzenia obuocznego do bliży i do dali.

Zestaw pryzmatów na prętach

Do diagnostyki problemów zezowych.

Akomodometr Ruller

Służy do badania amplitudy akomodacji.

Stymulator widzenia Campbella

Stosuje się ćwiczeń w leczeniu niedowidzenia.

Koordynator plamkowy MIT 1

Urządzenie  do badania i ćwiczeń widzenia plamkowego, do badania i treningu ekscentrycznej fiksacji, wykorzystuje zjawisko Haidingera (Haidinger Brush). Pozwala na trening anomalnej korespondencji siatkówkowej.

Linijka aperturowa

Służy do ćwiczeń zakresów fuzji w konwergecji i dywergencji, a także pozwala trenować wiele innych problemów: akomodacyjno-konwergencyjnych związanych ze stereopsją, tłumieniem itd. Urządzenie przystosowane do ćwiczeń w warunkach bliży wzrokowej.

Bernelloskop (stereoskop)

Doskonałe narzędzie do badania i ćwiczenia widzenia obuocznego w problemach zezowych i niezezowych. Umożliwia badanie i ćwiczenia w warunkach dali wzrokowej. Urządzenie to jest przystosowane do ćwiczeń stereopsji na dowolnych zestawach stereogramów.

Flippery akomodacyjne i pryzmatyczne

Do diagnostyki i ćwiczeń akomodacji.

Tablice Harta

Służą do treningu sprawności akomodacji z różnych odległości.

Tranaglify nastawne

Do treningu zakresów fuzji.

Sznur Brocka

Służy do diagnozowania i terapii widzenia obuocznego.

Płytka fuzyjna

Do ćwiczeń konwergencji i fuzji.

Koła ekscentryczne i karty fuzyjne

Służą do ćwiczeń fuzji w konwergencji i dywergencji.

Książeczki do ćwiczeń

Książeczki do ćwiczeń antysupresyjnych- odtłumiających.

Maska anaglificzna – antysupresyjna

Do ćwiczeń odtłumiających.

Maska polaryzacyjna – antysupresyjna

Do ćwiczeń odtłumiających.

Książeczka Skanowanie wzrokowe i karty do ćwiczeń

Książeczka  Skanowanie wzrokowe i karty do ćwiczeń fiksacji i ruchów sakadowych oczu.

Fiksatory do diagnozy i ćwiczeń konwergencji

Fiksatory do diagnozy i ćwiczeń konwergencji, ruchów sakkadowych oraz płynności ruchów wodzących.

Terapia Neuroflow

Skuteczny sposób na problemy dziecka w nauce.